1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi

Birkaç haftad?r heyecanla bekledi?im Do?al Do?um Kongresine kat?l?m onay maili, pazar sabah? mail kutuma dü?tü. Çok mutlu ve bir o kadar da heyecanl?y?m. ?çsel do?um ailesi olarak doula e?itimimizde kitaplar?n? okudu?umuz, do?al do?uma bak?? aç?m?z? geni?leten Sevgili Michel Odent ve Marie Mongan ?n bu kongrede konu?mac? olmalar? da heyecan?mda oldukça etkili. Hemen nisan ay? gelsin istiyorum :)
Bu kongrenin düzenlenmesinin, ülkemizdeki do?al do?uma bak?? aç?s?n? de?i?tirecek büyük ad?mlardan biri oldu?una inan?yorum.
Merak edenler için kongrenin ana konular?;
Tarihsel Süreç ?çinde Do?al Do?um
Do?al Do?um ve Hormonlar
Do?um Pozisyonlar? ve Ik?nma
Do?al Do?uma Haz?rlanma
Do?uma Haz?rl?k S?n?flar?
Do?al Do?um Yöntemleri
Do?um Plan?
Do?al Do?uma Müdahale
Özel Durumlarda Do?al Do?um
Do?um Sonras? Dönem
Ülkemizde Do?al Do?uma Yakla??m


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :