Bepanthol Pişik Merhemi

Bebek cilt bak?m? deyince akla vücut losyonu, masaj ya?? ve en önemlisi pi?ik ürünü gelir. Losyon ve masaj ya?? daha keyfi kullan?lsa da pi?ik ürünü daha dikkatli seçilmesi gereken bir ürün kan?mca.
Ara ara bezi b?rakmayan her çocukta oldu?u gibi bizde de pi?ik problemi ya?an?yor. Bunu önlemek için tavsiye edilen ise pi?ik olduktan sonra de?il, her alt de?i?iminde pi?ik ürünü kullan?lmas?. Bepanthol Pi?ik Merhemi ise güvenle kullan?labilecek bir ürün. Neden mi?
Pediatrik Dermatoloji Uzman? David Atherton’un ba?kanl???n? yapt??? uzman panelinde, ideal bir pi?ik ürünü için 7 ?DEAL ÖZELL?K tan?mlanm??t?r. Bepanthol Pi?ik Merhemi, bir pi?ik ürünü için uzmanlarca belirtilen 7 ?DEAL ÖZELL?K’in tamam?n? kar??lamaktad?r: Koruyucu madde içermemesi, parfüm içermemesi, antiseptik içermemesi, nem kapasitesinin iyi durumda tutulmas?, etkilili?in ve güvenilirli?inin bebekler üzerinde yap?lan çal??malar ile kan?tlanm?? olmas?, potansiyel zehirli maddeler içermemesi, katk? maddesi içermemesi.

Bepanthol Pi?ik Merhemi

Bepanthol Pi?ik Merhemi cildi hem nemlendiriyor hem de pi?i?i koruyucu özelli?i sayesinde engelliyor.
?çeri?i, bebe?in pi?i?inin bak?m? ve olu?umunun önlenmesi için özel olarak olu?turulmu?tur. Bepanthol Pi?ik Merhemi, Provitamin B5 ve Lanolin içerir. Cildi nemli, pürüzsüz ve yumu?ak tutarak do?al bir bak?m süreci olu?turur. ?effaf yap?s? sayesinde, bebe?in ince ve hassas cildinin nefes almas?n? sa?layarak en hassas cildi bile çi? ve kaka gibi tahri? edici maddelerden ve sürtünmeden korur.
Anneler için art?lar?ndan bir tanesi de yap??kan olmayan yap?s?yla bebeklere rahatl?k, annelere de kolay temizleme imkan? sunar. Çinko oksit içeri?i nedeniyle pek çok pi?ik ürününü temizlemek pek de mümkün olmuyor.
Daha fazla bilgilenmek ve pi?ik ile ilgili sorular?n?za cevap bulabilmek için: www.bepanthol.com.tr


Ürünü eczanelerden temin edebilirsiniz.
?çerik: http://nils-mum.blogspot.com
Bir bumads advertorial içeri?idir.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :