Doğuma hazırlık eğitmeni oluyorum

Geçti?imiz hafta sonu “?stanbul Do?um Akademisinin” düzenledi?i, Do?uma Haz?rl?k E?iticisi ve Doula E?itimim ba?lad?.

Bana göre do?uma haz?rl?k e?itimimin ilk modülü oldukça h?zl? geçti. Uzun kurs saatleri merak etti?im konular? içerdi?inden yorulmadan, s?k?lmadan dinledim, yeni yeni insanlarla tan??t?m…

Kursa kat?lanlar?n meslek yelpazesi oldukça geni?ti. Doktorlar, ebeler, hem?ireler, bankac?lar, yoga e?itmenleri, psikologlar (dahas? da var ama akl?mda bu kadar kad? :) ve benim gibi bir tanede doula arkada??m, do?uma haz?rl?k e?itmeni ve doula olmak için yerlerimizi alm??t?k.

Sevgili Dr. Hakan Çoker ve Uzman Psikolog Ne?e Karabekir ile 2010 y?l?nda yine verdikleri bir e?itim s?ras?nda tan??m??t?m ve o zaman doula olmaya karar vermi?tim. Do?um yolunda ilerlerken yine ?DA’da bir e?itim almak k?smet oldu.
Eminin onlardan ö?renece?im çok ?ey var…

Do?uma haz?rl?k e?itmeni oluyorum 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :