Doğumu Doğal Yollarla Başlatmak

Biliyoruz ki bebekler, istedikleri zaman do?uyorlar ama bazen de biraz tembellik yapabiliyorlar ya da biz mi çok aceleci davran?yoruz?
Anneler ço?unlukla hamileliklerinin 38. haftas?nda, hadi en geç 39, maksimum 40. haftada do?uracaklar?n? dü?ünüyorlar. Bu bazen gerçekten böyle oluyor, hatta son kat?ld???m do?umda anne 36. haftada, son derece sa?l?kl? olan bebe?ini normal do?umla dünyaya getirdi. Anlayaca??n?z bebeklerin sa?lar?,sollar? belli olmuyor. Doktorlar?m?z do?um için a?a?? yukar? bir tarih biçiyorlar tabi, hani ?u “due date” dedikleri.

Sizin rahim a??z?n?z?n incelmesi, aç?lmas?, bebe?in suyu, pozisyonu ve daha birçok farkl? etken bebe?in annesinin karn?nda daha ne kadar kalaca??n?n göstergesi olabiliyor.
Doktorlar?n da kendi prensipleri var. Baz? doktorlar 40. haftadan sonra normal do?um için beklemek istemiyor baz?lar? 42, baz?lar? annenin suyu gelince 12 saate kadar beklerken baz?s? 24 saat sonra bebe?in do?mas?n? istiyor, baz?lar? da su gelince bebe?in hemen do?mas? gerekti?ine inan?yor. Bu karar tamamen doktorun ?ahsi fikirleri ile ilgili. Sonuçta hepsinin tek iste?i bebe?in ve annenin sa?l???…

Peki 40. haftaya geldiniz ve do?umun yak?nlarda olaca??na dair bir i?aret henüz yok, doktor beklemeden suni sanc?yla do?umu ba?latmak istiyor ama bebek gayet rahat ve sa?l?kl?.
Hesaplanan due date’iniz geldi geçti ve hala t?k yok ne yapacaks?n?z?

Suyunuz geldi ama do?um dalgalar? gelmiyor, ne yapacaks?n?z?

*Do?umun kendili?inden ba?lamas?n? bekleyeceksiniz.
*Suni sanc?yla do?umun ba?lat?lmas?n? kabul edeceksiniz.
*Do?al yollardan,ilaç d??? yöntemlerden yard?m almaya çal??acaks?n?z.

Do?al yollar? tercih ederseniz,dikkat etmeniz gereken baz? noktalar var.

1-Bu do?al yöntemler her zaman, her kad?nda i?e yaramayabilir ama denemeye de?er.
2-Vücudunuzda do?uma dair belirtiler varsa, do?al yöntemler daha iyi sonuç verir.
2-Hamileli?inizin 39-40 haftas?ndan önce bu yöntemleri uygulamaya ba?lamamal?s?n?z.
3-Do?al yöntemlerinde riskleri olabilir, uygulamadan önce mutlaka doktorunuza dan???n.

Bu yöntemler bir sonraki yaz?mda…

Sevgiler
Özge
 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :