Doğumu Doğal Yollarla Başlatmak-3

1-Ananas yemek do?umu ba?latabilir (günde 7 dilim kadar).

2-Meyan bitkisi de hint ya?? gibi ba??rsak hareketlerini tetikler, prostaglandin üretimini te?vik eder ama nas?l kullan?laca?? hakk?nda bir bilgim yok

3-Dört ayak pozisyonunda kalça daireleri.
4-Baharatl? g?dalar tüketmek.
5-Alt?n mühür bitkisi bir bardak suya bir tatl? ka???? demlenir. Günde üç, dört bardak tüketilebilir. Karaci?ere yükleme yapaca??ndan aral?ks?z on gün içilmemelidir.
6-Mandalina ya??yla topuklara masaj.
7-Gö?üs ucu uyar?lmas?; yakla??k bir saat düzenli denenmeli. Yap?lan ara?t?rmalarda gö?üs ucu uyar?lmas?n?n do?um dalgalar?n?n k?sa sürede güçlenmesine neden oldu?unu gösteriyor.
8-Yemeklerinize kekik ekleyebilirsiniz.
9-Orgazm olmak do?um dalgalar?n?n gelmesini sa?layabilir.
10-Meditasyon-yoga yap?n, her gün en az be? dakika nefes çal??mas? yap?n.
11-Hayal kurun, imgeleyin. Bebe?inizin do?um yolundan a?a?? inerek su gibi do?du?unu, onu kuca??n?za ald???n?z? hayal edin.
12-Sal?ncakta, sallanan sandalyede sallan?n.
13-Yüzün. Su sizi rahatlat?r ve yüzerken yapt???n?z hareketler de do?umu h?zland?r?r.
14-Squats-Çömelme. Bebe?in a?a?? inmesi için günde birkaç kez yapabilirsiniz.
15-Sperm rahim a?z?n?n yumu?amas?na yard?mc? olur. Cinsel hayat?n?za devam edin.
16-Bir bardak ?arapta sizi sakinle?tirebilir ama fazlas? de?il !!!


17-Aslan pençesi çay? da rahimi güçlendirir. Do?um öncesi ve sonras? içebilirsiniz.

 

 

 

18-Bir profesyonele accupresure (acubas?) uygulamas? yapt?rabilirsiniz. Kat?ld???m do?umlarda gerekti?inde s?kça kulland???m i?e yarayan bir teknik. Önemli bir nokta da accupresure uygulamas? için due dateiniz geçmi? ya da çoook yak?n olmal?! Bir douladan bu i?lemi isterseniz muhakkak nereden ve kimden e?itim ald???n? sorgulay?n.

Her bebe?in do?mak için kendine özel bir zaman? vard?r. Yapman gereken tek ?ey sabretmek.

İşte okudunuz yapabilece?iniz birçok ?ey var. Hangileri akl?n?za yatarsa uygulay?n derim. Tabi doktorunuza dan??arak. ?unu da unutmay?n do?um do?al bir süreçtir ve kendili?inden ba?lamas? en iyisidir. Tüm bu yazm?? oldu?um yöntemler her ne kadar do?al olsalarda baz?lar?n?n yan etkileri vard?r. (Hint ya?? gibi.) 38. Haftay? geçtim, nas?l olsa art?k bebek do?maya haz?r diyerek bu yöntemleri uygulamay?n. Her bebe?in kendi do?ma saati vard?r. Ben ncak tahmini do?um tarihiniz geçti?inde, doktorunuz art?k suni sanc?yla do?umu ba?latmak istedi?inde ve hala size birkaç gün veriyorsa deneyin derim. Ve unutmay?n bebekler en çok 40 ve 41. hafta aras? do?ar.


Sevgiler
Özge


Kaynak:http://wrylilt.hubpages.com/hub/Ways-to-induce-Labour-Naturally


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :