Ebe Pınar ve Emzirme Manifestosu

Sabah uyand???mda 1-7 Ekim aras?n?n emzirme haftas? oldu?unu pek muhterem instagram hesab?mdan ö?rendim. Bu tür tarihleri hiç akl?mda tutamam. Dedim gün içinde zaman bulay?m da bloguma konuyla ilgili bir?eyler yazay?m.

Ben bunlar? dü?ünürken Sevgili Ebemiz P?nar konu ile ilgili k?sa ve öz, harika bir manifesto yazm??… ??te benimde sonuna kadar ayn? fikirde oldu?um o harika yaz?;

 


Ebe P?nar ve Emzirme Manifestosu

 

He annenin do?du?u gibi bebe?ini koynuna alma, her bebe?in do?ar do?maz annesinin kokusuna kavu?mas? ve emmeye ba?lamas?,
Her annenin verimli ve rahat emzirme tekniklerini ö?renmesi,
Hamilelik, do?um ve sonras? süreçlerde “Anne Dostu-Bebek Dostu” ekip ve hastane önceli?i,
Yeni do?um yapm?? anneleri ya da emzirmeyen anneleri “benim sütüm bu kadar gelirdi, taa bu ya??na kadar emzirdim, böyle kaymak tutard?, böyle kilo al?rd?” gibi sohbetlerden kurtar?c? bir anne dostu timinin olmas?,
Her annenin verimli ve rahat emzirme tekniklerini ö?renmesi,
“Neden emzirme, neden anne sütü, nas?l emzirme” sorular?na daha hamileyken cevaplar aranmas?,
?stedi?i yerde, istedi?i gibi emzirebilme özgürlü?ünün olmas?, i? yerlerinde rahatça süt sa??labilmesi,
D??ar?daki bebek bak?m odalar?n?n rahatl?kla ula??labilir ve zindan yerine iç ferahlat?c?, havadar bir ortama sahip olmalar?,
Çal??an annelerin süt izinlerini rahatl?kla kullanabilmesi,
Emzirme ile ilgili hurafelerden hami? ve yeni annelerin zihinlerinin ar?nmas? ve rahatlamas?,
Acil durumlarda babalar?nda emzirebilmesi :)
Emziren annelerin günde üç ö?ün alk??lanmas?…

Sevgiler, Ebe P?nar


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :