EFT ( Duygusal Özgürleşme Tekniği )

Geçti?imiz cumartesi Eft Master Uygulay?c?s? Sevgili Süheyla P?nar Alper‘in Do-um‘ da düzenledi?i eft ye giri? e?itime kat?ld?m. Bu e?itim hamilelik, do?um ve sonras?nda, stres, a?r?, korkular, mide bulant?s?, rahim a?z?n?n aç?lmamas? ve travma tedavilerinde kolayl?kla uygulanan, son derece güvenli ve çok güçlü bir enerji çal??mas?d?r.
Dünyada oldukça yayg?n kullan?m? olan bu çal??ma hamilelik, do?um ve sonras?ndaki s?k?nt?lar? h?zla hafifletebilece?i gibi ortadan da kald?rabiliyor.
Eft vücudumuzdaki baz? akapunktur noktalar?na minik vuru?lar yaparken baz? kurulum cümlelerini tekrarlayarak i?leyen, duygusal ve fiziksel stresi h?zla hafifleten bu yöntem, kendi kendinize, e?inizin yada do?um destekçinizin yard?m?yla uygulanabilir.
Ben ve e?im günlük hayat?m?zda eft den yard?m almaya ba?lad?k. Hatta son kat?ld???m do?umda da kulland?m.
Doula çantama yeni bir yard?mc? daha eklendi, çok mutluyum :)
Hamilelik ve do?umda eft uygulamalar? hakk?nda daha detayl? bilgi için;
https://www.naturalbabypros.com/learn/by-stage-week-by-week/pregnancy?id=213
http://www.eftuniverse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1389:using-eft-in-pregnancy-and-during-childbirth&catid=59:fertility-birthing752&Itemid=1335

Sevgiler


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :