Epizyotomi ve dikişlerin iyileşmesi

Perine Bölgesindeki A?r?y? Dindirmek ve ?yile?mesine Yard?m Etmek ?çin Neler Yapabiliriz?
Öncelikle doktorunuz, ebeniz ya da hem?ireniz size perine bölgesinin bak?m? hakk?nda gerekli talimatlar? verecektir. Bunlar;
Do?umdan hemen sonra yumu?ak bir beze sar?lm?? buz pedini perine bölgenize yerle?tirmek. (Yüksek ihtimalle siz buz istemeden hem?ireniz, ebeniz size bunu getirecektir). Uygulanan buz bölgedeki ?i?me ve rahats?zl?k hissinin iyile?mesine yard?mc? olur. Buzdan sonra hala rahats?zl?k hissiniz devam ederse, birkaç saat sonra tekrar buz uygulamas? için hem?irenize dan??abilirsiniz.
Çok fazla a?r?n?z varsa ilaç alman?z? önerebilirler. Bebe?inizi emziriyorsan?z mutlaka alaca??n?z ilaç hakk?nda sorular sorun.
Her tuvalet sonras? hijyenik pedinizi de?i?tirin.


Tuvalet sonras? perine bölgesini ?l?k suyla temizleyip, önden arkaya do?ru kurulay?n.
Perine bölgenizde ac? varsa uzun süre oturmay?n.
Do?umdan 24 saat sonra, 10-15 dakikadan günde üç kere oturma banyosu yap?n. Oturma banyosu perine bölgesinin iyile?mesi, vajinal mantar ve maya enfeksiyonlar? ve hemoroid için tavsiye edilir.
Oturma Banyosu;
Büyük bir le?eni içine oturdu?unuzda kalça seviyenize gelecek kadar gelecek ?l?k su ile doldurun. ?çine 3 damla uçucu ya??, 1 ka??k tam ya?l? sütü ve bir tutam deniz tuzu yada bir ka??k elma sirkesini ekleyin. Bu kar???m y?rt?k ve diki? tedavisinde oldukça iyi sonuçlar verecektir.
Uçucu ya? olarak;
Çay A?ac? (Melaleuca Alternifolia) veya Hakiki Lavanta (Lavandula Officinalis) kullanabilirsiniz. Bu ya?lar fiyat olarak uygundur fakat sat?n al?rken saf olmalar?na dikkat etmelisiniz.
Çay a?ac?: Deri enfeksiyonlar?na, vajinal enfeksiyonlara, mantar ve maya enfeksiyonlar?na da iyi gelir. Çay a?ac?n? hassas ciltler kullanmamal?d?r.
Hakiki Lavanta: Mantar enfeksiyonlar?na, yaralara, perineyi iyile?tirmeye, kas a?r?lar?na, strese, endi?eye, uykusuzlu?a, depresyona, ba? a?r?lar?na sinirlili?e iyi gelir. Do?um dalgalar?n? güçlendirir, tansiyonu dü?ürür.
Do?umdan sonra mümkün oldu?unca s?k Kegel egzersizi yaparsan?z perine bölgesindeki kan ak??? artar, böylece iyile?me h?zlan?r ve bölgedeki gerginlik azal?r. E?er bölgede hissizlik söz konusuysa tela?a kap?lmay?n, kegeli yapmaya devam edin. Birkaç haftaya kadar bu hissizlik ortadan kalkacakt?r.
Perine diki?lerinin üzerine Moxa uygulay?n. Tek ba??n?za uygulayacaksan?z mutlaka bir aynadan yard?m al?n. Moxa tüm diki?lerin h?zla iyile?mesine yard?mc? olur. Sezaryen diki?leriniz içinde kullanabilirsiniz.
3. veya 4. derece y?rt?lma yada epizyonuz varsa, (makat bölgesine kadar) bol bol su içmenizi ve kab?zl??? önleyecek bir beslenme program? uygulaman?z? tavsiye ederim.
Perine bölgenizdeki a?r?da art??, ?i?me, vajinada yada epizyo yap?lan bölgede kötü kokulu ak?nt?, enfeksiyon belirtileri örne?in ate?lenme varsa gecikmeden doktorunuzu aray?n.


Sevgiler
Özge

Kaynak: http://www.babycenter.com/0_postpartum-perineal-pain_256.bc?page=3
www.momma-zen.com 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :