Hamilelikte Bitki Çayları

Çok klasik olacak ama hamile bir kad?n?n günde en az 2.5 litre su içmesi gerekir diyerek ba?layaca??m. Bunun yan? s?ra asitli, yo?un ?eker, kafein ve katk? maddesi içeren her türlü içecekten uzak durulmas?, durulam?yorsa mümkün oldu?unca az tüketilmesi gerekir. Anne adaylar? taze s?k?lm?? meyve sular?n? (abartmadan), seviyorlarsa sütü ve ayran? gönül rahatl???yla tüketebilirler.
Benim gibi kola sever bir insansan?z hamilelik sürecinde soda kurtar?c?n?z olabilir, ama ?eker ilavesiz yani meyvesiz, sade olan do?al maden sodalar?n? tercih etmelisiniz.
Gebelik sürecinde ödem, bulant?, stres, uyku problemi, do?um kas?lmalar?n?n ba?lamamas?, emzirme döneminde sütün yetersiz olmas? gibi durumlar? do?al yollarla çözmeyi denemek isterseniz, bitki çaylar?ndan faydalanabilirsiniz. Baz? bitkilerin içerdikleri etken maddeler ve bir çay?n fazlaca tüketilmesi hem anneye hem de bebe?e zarar verebilir. Bitki çaylar?n? doktorunuza dan??arak içmeye ba?lamak, her zaman en iyisi olacakt?r.

 


Hamilelikte bitki çaylar?

 

Hamilelik Süresince ?çebilece?iniz Çaylar


Zencefil: Mide bulant?s?n? önler, ?i?kinlik hissini azalt?r, haz?ms?zl??? düzenler. Taze zencefil kökünden 4-5 dilim kesip kaynam?? suda demleyebilirsiniz. Günde en fazla 2-3 bardak içilebilir. Zencefil sevmiyorsan?z hali haz?rda bulanan mideniz daha fazla alt üst olabilir dikkat!
Nane: Bitki çaylar?n?n masum kelebe?i nane ferahlat?c?d?r, sakinle?tirir, bulant?lara ve so?uk alg?nl???na iyi gelir.
Melisa çay?: Uykusuz gecelerin dert orta?? sevgili melisa anne aday?n? rahatlat?r, uyumalar?na yard?mc? olur, hazm? düzenler, gaz önleyicidir ve antiseptik özelli?i vard?r. 5-6 yaprak melisay? be? dakika demledikten sonra içebilirsiniz.
Ku?burnu: K?? aylar?nda güzel rengiyle içimizi ?s?tan ku?burnu annelere zindelik verir, öksürü?e iyi gelir, C vitamini içerir ve kab?zl??? engeller. Hele ki taze meyvelerini ikiye, üçe bölüp 5-6 dakika demledikten sonra içerseniz tad?na doyulmaz… Güzel tad?na kan?p içmeyi abartmay?n!
Ihlamur: Anneanne ilac?, en sevdi?im ?hlamur sizi rahatlat?r, öksürü?e, gribe, mideye birebirdir. Böbrekleri yormadan vücutta biriken ödemi atar, ba????kl?k sistemini güçlendirir. Kaynat?p demini ald?ktan sonra gönül rahatl???yla tüketebilirsiniz.


Rezene: Kendisiyle pek ho?la?may?z ama i?tahs?zl??a iyi gelir, anne sütünü art?r?r, ba??rsaklarda gaz olu?umunu engeller.
Ye?ilçay: Zat?alilerinde siyah çaya göre daha az kafein oldu?u do?rudur ama kafeinin plasentadan geçerek bebe?e ula?t??? göz önüne al?narak, fazla içimi halinde güvenilirli?i hakk?ndaki tart??malar hala devam etmektedir. Ayr?ca folik asit emilimini azaltt??? söyleniyor, ben daha ne diiimm :)
Elma: Bay?l?r?m kendisine, içine biraz da tarç?n eklerseniz tad?ndan içilmez. Zindelik verir, rahatlat?r, yorgunluk giderir ve C vitamini kayna??d?r.
Adaçay?: Rahim kas?lmalar?n? uyar?c? etkisi bulunan adaçay?n? ilk ve ikinci trimester’larda yo?un olarak içmenizi tavsiye etmem ( bir bardak içmekle do?umunuz ba?lamaz ) ama son trimester yani gebeli?inizin son üç ay? ve hatta son ay?nda rahatl?kla tüketebilirsiniz. Bunun yan? s?ra sinirleri yat??t?r?c?, bulant? azalt?c?, hazm? düzenleyici ve ödem at?c? özelli?i vard?r. 5-6 yaprak adaçay?n?, on dakika demleyip günde bir, iki bardak içebilirsiniz.


Ahududu yapra?? çay?: ?u s?ralar ülkemizde rahmi güçlendirip do?uma haz?rlamas?, do?umu ba?latmas? ve do?um sonras? kanamalar? önlemesi ile ünlü olan ahududu yapra?? çay?n? ?stanbul’a getiren aktarlar paray? vuracak gibi görünüyor. Çünkü kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin olan sevgili ahududu çay?n? buralarda bulmak oldukça zor. Yurtd???nda ebelerin s?kça önerdi?i ve etkili olmas? için tavsiye ettikleri içim ?ekli; gebeli?in 24. haftas? itibariyle günde bir bardak, 30. hafta itibariyle iki bardak, 36. hafta itibariyle üç bardak ve 37. hafta itibariyle üç veya dört bardak içilmesi. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza dan???n.
Po?et çaylar yerine kendi demleyece?iniz bitki ve meyve çaylar?n? tercih etmeniz daha iyi olacakt?r. Taze meyveleri kullanarak yapaca??n?z çaylar da çok lezzetli olur. Örne?in ince ince dilimleyece?iniz birkaç dilim elma, armut ve portakal? kaynatabilir, içine tatland?rmak için biraz tarç?n ya da nane katabilirsiniz.
Bitki çaylar?n? kar???m olarak almay? tercih ediyorsan?z içinde sinameki, ekinezya, keten tohumu, anason, katnip, ebegümeci, civanperçemi, siyah&mavi cohosh (sar? çi?dem), meyankökü, papatya, sar?kantaron, ?eytan t?rna??, don quai, efedra, gentian, ginseng, hawthorne, anne wort, ?s?rgan, penny royal, k?rm?z? ahududu, senna, çoban çantas?, yarpuz, ökseotu, k?nak?na, yalanc? ginseng, sedefotu, katunye, adaso?an?, solucan otu ve yabani yer elmas? olmamas?na dikkat edin.


D??ar?dan ald?n?z kar???mlar her zaman daha tehlikeli olabilir. Evde en az?ndan çay?n?za hangi bitkiden ne kadar koydu?unuzu bilirsiniz. Birkaç bitkinin bir araya gelmesi, eczanelerden sat?n ald???n?z ilaçlar kadar etkili olabilir, aman dikkat!


Bu yaz? 27.08.2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :