Hamilelikte egzersiz

Hamileli?inizin ilerleyen aylar?nda de?i?en vücut ?ekliniz sizi birazc?k rahats?z etmeye, basenler yanlara do?ru yay?lmaya, göbek büyümeye, selülit istilas? tüm vücudu itinayla sarmaya ba?lam??t?r.Bebe?iniz büyüdükçe omurgan?za binen yük miktar? artm??, kalçan?n içinden baca?a vuran, bel, s?rt ve bilumum farkl? bölgelerde kendini gösteren a?r?lar ve belki uykusuz geçen gecelerle bo?u?maya ba?lam?? olabilirsiniz. Korkmay?n, hepsi normal ve geçecek… Kolay de?il art?k sizin bedeninizde iki ayr? kalp at?yor, iki ki?i ya??yor…

 

Göbek değil BEBEK


Ço?u kad?n için bedenlerindeki bu de?i?imin en kötü yan? a?r?larla mücadele etmek de?il, kilo almak ve bir daha eski bedenine sahip olamamak dü?üncesidir. Her ne kadar da içinde bebe?ini ta??d??? ve büyüttü?ü gerçe?ini bilse de, aynalara bakt???nda “ Aman da ne güzel ?i?manlad?m, göbe?imde kocaman oldu oh oh ” diyemiyor.Peki, bu konuda neler yapabiliriz, konuya ?öyle bir giri? yaparak anlatmaya ba?layay?m; Sa?l?kl? bir anne, gebeli?inin 12 ila14. haftalar? aras?nda doktoruna dan??arak egzersize ba?layabilir. Erken do?um riski, erken membran rüptürü riski ta??yanlar, tansiyon problemi veya vajinal kanamas? olanlarsa, egzersiz yapmadan önce mutlaka ve mutlaka doktorlar?na dan??mal?d?rlar. Sevgili hamile anneler, haftada en az üç gün egzersiz yap?n ama olimpiyatlara haz?rlanmad???n?z? da unutmay?n. Susuz kalmay?n, egzersiz yaparken kendinizi harap etmeyin. Hamile pilatesi ve yogas? yap?yorsan?z konusunda uzman bir e?itmenle çal???n. Hamilelikte egzersiz yaparken hedefiniz incelmek de?il ( zaten hamilelikte o pek mümkün de de?il ), bedeninizi fark?ndal?kla do?uma haz?rlanmak, kas kay?plar?n? önlemek, daha kaliteli, a?r?s?z bir gebelik geçirmek ve do?um sonras? eski vücudunuza daha h?zl? geri dönmek olsun. Yürüyü? ve yüzmede gebelik döneminde yapabilece?iniz, harika egzersizlerdir. Yüzerken suyun iyile?tirici etkisini hemen hissedersiniz. ?u bahar aylar?nda, p?r?l p?r?l havalarda yürürken de tüm s?k?nt?lar?n?z hafifler, ku? gibi olursunuz… Dahas? da var, hamilelik döneminde egzersiz yapan anneler daha huzurlu, egzersiz s?ras?nda salg?lanan endorfin hormonu sayesinde çok daha mutlu ve daha enerjik hissederler. Uykusuzluk, ödem, do?um sonras? idrar kaç?rma ve genel a?r?lar? ortadan kalkar, beden fark?ndal?klar? artar, bebeklerinin ise otonom fonksiyonlar? yani kalp at???, nefes alma organlar?, iç organ fonksiyonlar? gibi istem d??? fonksiyonlar? daha fazla geli?ir. Egzersizle kuvvetlenen ve esneyen kaslar normal do?um yapacak annelerin i?ini kolayla?t?r?r ama buraya dikkat, egzersiz yapan anneler kolay do?urur diye bir ?ey de söylenemez.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :