Hurma Doğal Oksitosin

Oksitosin ile ilgili ara?t?rma yaparken çok ilginç bir yaz?yla kar??la?t?m. Sonra biraz daha ara?t?ray?m dedim ve bugünkü yaz?m? yazmaya karar verdim.

??te kar??n?zda ramazan güzeli “HURMA”.

Hurman?n içinde yo?un miktarda oksitosin oldu?unu biliyor muydunuz?
Daha önceki yaz?mda oksitosinin hamile, do?um yapan ve emziren anneler için ne kadar önemli bir hormon oldu?unu anlatm??, oksitosinin vücudumuzda daha fazla salg?lanmas? için neler yapabilice?imizden bahsetmi?tim. Art?k listemize hurmay?da ekleyebiliriz.
Hurman?n ne kadar ?ekerli bir meyve oldu?unu hepimiz biliriz. Fakat içeri?indeki bu ?eker glikoz de?il, meyve ?ekeri yani fruktoz. Kandaki ?eker düzeyini h?zla yükseltmedi?i içinde ?eker hastalar? rahatl?kla tüketebiliyor. (doktorunuza dan??arak ve makul miktarda:o)

 

 

Do?um yapmak çooook yüksek bir da?a t?rmanmak kadar yorucu bir eylem. Dolay?s?yla e?er siz aç, susuz ve yorgunsan?z bu da?a t?rmanmak oldukça zor olacakt?r. Do?umun ilerleyen saatlerinde, enerjiniz dü?ebilir, kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Kaybetti?iniz enerjiyi yeniden kazanmak için oturup 1,5 porsiyon iskender yiyemeyece?inize göre mant?kl? olan mideyi fazla yormayan, enerji patlamas? yaratacak ?eyler yemektir. Ayr?ca do?um sürecinde annenin tansiyonunun dü?mesinide engeller.

Do?um sonras? emzirme döneminde de rahatl?kla tüketebilece?iniz hurma, zay?f dü?en bedeninize canl?l?k kazand?racak ve bebe?inizin ihtiyac? olan sütün olu?abilmesine yard?mc? olacakt?r.

Hurmada beynimize daha çok oksijen gitmesini sa?layan potasyum, sinir sistemimizi güçlendiren(do?umdan sonra ihtiyaç olabilir :) B1,B2,B6 ayr?ca kalsiyum, fosfat, A vitamini, Magnezyum ve protein var. Günde 15 tane hurma yersek günlük demir ihtiyac?m?z da kar??lan?yormu?.

En çok ilgimi çeken de bundan 14 as?r önce indirilmi? Kuran’da, Meryem’in do?umunu kolayla?t?rmak için hurma yemesi söylenmi? ve suya (ark) dikkat çekilmi?. ?a??rt?c? de?il mi?

Derken do?um sanc?s? onu bir hurma dal?na sürükledi. Dedi ki: “Ke?ke bundan önce ölseydim de, haf?zalardan silinip unutuluverseydim.” Ard?ndan (bir ses) ona seslendi: “Hüzne kap?lma, Rabbin senin alt (yan)?nda bir ark k?lm??t?r.” Hurma dal?n? kendine do?ru salla, üzerine henüz olu?mu?-taze hurma dökülüversin.” Art?k, ye, iç, gözün ayd?n olsun…(Meryem Suresi, 23-26)

Sevgiler…


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :