İçsel doğum ailesi fuarda

Duyduk duymad?k demeyin ?çsel Do?um ailesi olarak 4.’sü düzenlenen “Exponatura” do?al, organik, sa?l?kl? ürünler fuar?nday?z.
10-13 Ocak tarihleri aras?nda ?stanbul Expo Centre da düzenlecek olan fuarda sizlerle tan??mak, doulal??? tan?tmak, sürpriz hediyelerimizi ?ansl? annelere da??tmak, konferanslar?m?zla kat?l?mc?lar? bilgilendirmek için heyecan duyuyoruz.
Fuar sürecinde ?çsel Do?um olarak düzenleyece?imiz konferans program?;
10 Ocak per?embe 12:00
Do?umu ?yile?tirerek Dünyay? ?yile?tirmek: Do?um uygulamalar?m?z dünyay? nas?l etkiliyor?
11 Ocak Cuma 12:00
Sa?l?kl? Dünya, Sa?l?k Çocuk: Tüm aile için do?al beslenmenin önemi.
12 Ocak Cumartesi 12:00
Do?umun Do?as?: Do?al do?um için gereken bile?enler
13 Ocak Pazar 12:00
Reçetesiz ?laç: Do?a, do?um sonras? depresyonu nas?l engelleyip iyile?tirebilir?

İçsel Doğum Ailesi FuardaExponaturada ba?ka neler mi var, i?te fuar?n içeri?i;
Fuar Kapsam?
%100 DO?AL
%100 SA?LIK Do?al ve Organik G?da ve ürünler
Do?al ve organik içecekler,
Yöresel Ürünler ve g?dalar
Diabetik Ürünler,
Do?al Tedaviler Bitkisel ?laçlar, Vitaminler ve Enzimler,
Spa, Sa?l?k, Sa?l?k Turizmi,
Bitkisel Kozmetik ve Güzellik
Ve tabi biz var?z!!!
Ücretsiz davetiye
için;
https://twitter.com/dogummelegi
t?klay?p,exponatura için ücretsiz
davetiye tweetimi RT yapabilir yada
bu yaz?ma yorum b?rakabilirsiniz.
Fuarda görü?mek ümidiyle..
Sevgiler                                             


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :