Kalbim Uyanık

Yürüyorum, ?l?k rüzgar esiyor. Güne? ?s?t?yor ama ac?tm?yor. Kocaman a?açlar?n yan?ndan geçiyorum. Gözüm hep en büyük gövdeli olana tak?l?yor. Köklerinin topra?a nas?l da doland???n?, ne kadar derinlere ula?t???n? dü?ünüyorum. A?ac? bir bütün olarak hayal etmeye çal???yorum. Her ?eye ra?men “Ben buraday?m” diyor. Sen gidersin, o gider, bulutlar üzerimden geçer gider, gölgemde köpekler uyur, dallar?mda ku?lar ev bulur, ben hep burada sessizce durup kendimi rüzgara b?rak?r?m. Ya?mur ya?ar, kar ya?ar ben öylece buraday?md?r.

Küçüklü?ümden beri hayran?m a?açlara. Büyükbabam?n bahçesinde alt?nda büyük sofralar?n kuruldu?u, ailecek kalabal?k yemeklerin yendi?i bir salk?m sö?üt vard?. Yaz geceleri yeme?imi yer sö?ütün alt?ndaki o sal?nca?a yatard?m. Hala bay?l?r?m insanlar yemek masas?ndayken karn?m? doyurup aç?k havada yatmaya.

 Büyükler genelde bana özenir, arada laf atar ve eninde sonunda duran sal?nca??m? sallayan biri muhakkak ç?kard?. Bense rüzgarda dans eden sö?üdün dallar?n?, gökyüzünde parlayan y?ld?zlar? seyrederdim. Hani hafif serindir ya hava, yaz da olsa battaniyenin alt?nda yatmak gibisi yoktur. ??te benim anlatt???m gece böyle gecelerden biriydi.

Birbirini seven insanlar?n aras?nda olmak, kahkahalar ve muhabbetle geçen gecelerde benim küçük akl?mdan neler geçerdi pek hat?rlamam ama kalbimdeki o serinli?i, burnumdaki o ?hlamur kokusunu hala hissederim.

?imdi o duygular? bir anl???na geri getiren, s?rt?m? gövdesine yaslad???m…

Ayaklar?m benim köklerim, onunkilere kar???yor. Dallar? üzerime yorgan oluyor. Gözlerimi kap?yorum. Burnuma o ?hlamur kokusu geliyor, kalbim serinliyor, yüzümde manas?z gev?ek bir gülümseme… Kalbim uyan?k, a?aç oluyorum. O ?iirdeki gibi “ba??m köpük köpük bulut, içim d???m deniz”, Gülhane Park?ndaki a?aca benziyorum. ?çimdeki atalar?m?n bakt??? ayn? gökyüzünde gözlerimi buluyorum. Yaln?zken bile hep beraber olmak ne güzel…

?nsan böyle anlarda daha kolay kendinin fark?na var?yor. Ko?turmadan öylece durmak ne güzel.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :