Normal doğum için doktor seçmek

Her zaman söylüyorum, do?um sürecinde kesintisiz destek alan her anne normal do?um yapabilir. ?yi destekten kast?m, do?umun dilini bilerek destek olmakt?r.
 Bunun içinde biraz okumak, do?uma haz?rl?k kursuna gitmek, profesyonel bir do?um destekçisinden yard?m almak ve do?um doktorunuzu-ebenizi-hastanenizi iyi seçmek çok önemlidir.
 Bizim kad?nlar?m?z genelde do?um yapacaklar? doktorlar? seçerken çevrelerinden yard?m al?rlar. Yak?n arkada?lar?, anneleri, ablalar? hangi doktorla do?um yapt?ysa yada hangi doktora gidiyorsa onlarda sorgusuz sualsiz o doktoru kendi bebeklerinin do?umuna destek olmalar? için seçerler. “Ben felanca doktorla normal do?um yapt?m, çok memnun kald?m sende ona git” gibisinden cümlelerle s?kça kar??la??rlar.
?imdi diyeceksiniz ” Özge ba?ka nas?l seçece?iz, kavunmu bu dibini koklay?p seçelim? “

Normal doğum için doktor seçmekTela?a gerek yok, i?te do?um doktorunuzu seçmenin püf noktalar?:
1- Do?al do?umu destekleyen profesyonellere dan??abilir, internetteki hamilelik ve do?umla ilgili forumlardan destek alabilir, do?uma haz?rl?k kursuna gitti?inizde bir kamuoyu yoklamas? yapabilirsiniz.

2- Bir doktor de?il, birkaç doktor seçene?iniz olsun ve hepsiyle bir tan??ma görü?mesi yap?n. Randevu gibi de?ilde, tan??ma gibi bir görü?me talep ederseniz bunu için ücret almayabilirler.

3- Bu görü?mede normal do?umun onlar için ne anlama geldi?ini, do?um felsefelerini, bu süreçte annelere nas?l destek olduklar?n? anlamak için sorular sorun. Buras? önemli, doktorlara sorular?m?z? “korkutmadan, onlar?n egolar?n? ezmeden” sormal?y?z.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :