Normal doğum sonrası dikişlerin iyileşmesi için

?lk do?umunu yapacak kad?nlar?n neredeyse yüzde doksan?na rutin epizyotomi (diki?li normal do?um) uygulanan ülkemizde pek çok yeni anne do?umdan sonraki günlerini bu diki?lerin verdi?i rahats?zl?k ile geçiriyor. Otursan oturamazs?n, yatsan yatamazs?n, eve misafir dolar, tam dinleneyim dersin o da olmaz… Lohusa denen ?ahsiyet pek çok yenili?e al??maya çal???rken bir de bu diki?lerin verdi?i a?r? ve gerilmeyle u?ra??r.

Epizyotomi denen kesinin aç?lmamas? ya da y?rt?k olmamas? ve dolay?s?yla bu diki?lerin at?lmamas? için do?umdan önce bir ?eyler yapabilirsiniz, ara?t?r?n ve e?er varsa öncelikle doktorunuzun verdi?i reçeteye uyun. Kocakar? olmasam da, ?imdi verece?im oturma banyosu tarifini do?umdan yirmi dört saat sonra, günde iki ya da üç sefer, yakla??k on ila yirmi dakika kadar yap?n.

?nternette ara?t?r?rsan?z normal do?um diki?lerinin iyile?mesi için ?l?k suyla oturma banyosu önerileri görebilirsiniz. Benim tarifimde büyük ?ehirlerde yararlar? unutulan, aktarlardan kolayca bulabilece?iniz ?ifal? bitkiler de var. Bu bitkiler hasar görmü? dokunun daha çabuk iyile?mesini sa?lar, enfeksiyon kapman?z? engeller ve sizi rahatlat?r.

Normal do?um diki?lerini rahatlatan ve iyile?mesini h?zland?ran oturma banyosu tarifi

Dört litre kaynam?? suyun içine ?unlar? ekliyoruz:
bir avuç adaçay? (enfeksiyon önleyicidir, cildi rahatlat?r)
bir avuç ayn?sefa (en büyük ?ifac?m?z olan ayn?sefa antienflamatuard?r)
bir avuç biberiye (antiseptiktir, ?i?li?i azalt?r)
bir avuç lavanta (antienflamaturard?r, enfeksiyon ve tahri?lere iyi gelir, cilt dokusunu iyile?tirir)

Su so?uyana kadar bekliyoruz , etraf mis gibi kokunca haz?rlad???m?z bu ?ifal? çay?m?z? süzüp cam ?i?elere dolduruyoruz. Bu kar???m? bir hafta içinde tüketmeli ve buzdolab?nda saklamal? ve içmemelisiniz.

Oturma banyosunu nas?l yapacaks?n?z?
Mümkünse günde iki ya da üç defa büyükçe bir le?ene ya da küvete kalçay? içine alacak kadar ?l?k su dolduruyoruz ve içine haz?rlad???m?z çaydan bir litre döküyoruz. Oturma banyosu ne çok s?cak, ne de çok so?uk olmal?. Sonra içine güzelce oturuyoruz ve on ila yirmi dakika aras? öylece kal?yoruz. Ç?k?nca da çok s?cak üflemeyen bir kurutma makinesi yard?m?yla perine bölgesini kurutuyoruz.

Ben lohusa ziyaretlerime giderken ihtiyac? olan annelere dört litre yapar götürürüm. Aktardan kolayca bulunabilen bu otlar? sizde do?umdan önce evinize stoklayabilirsiniz. Elbet bu mis gibi kokan otuma banyosu çay?n? sizin için haz?rlayan birileri bulunur… Olmad? doulan?z? ça??r?n!

Bu yaz?m 07 Ocak 2015 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :