Normal doğum yapmak için bedenine güven

Normal do?um yapmak istiyorsan?z herkesten ve her?eyden önce kendi bedeninize güvenmelisiniz. Do?urmak kad?nlara verilmi? bir ayr?cal?k, bir yetenek…
Do?um yapmak biraz anda kalmak, biraz ak??a b?rakmak ki günümüzde ak?p giden hayat?m?z?n hangi evresinde ve ne süre ak??tay?z ne süre gerçekten kendinize ve do?aya güveniyoruz?


Hamile kald???n?z günden beri her ay yap?lan kontroller, testler, kimi zaman doktorunuzun söyledi?i birkaç söz bile kendinize bedeninize olan güveninizi zedeleyebilir.

 

Bebe?iniz dünyaya geli? yolculu?unda tüm kontrolün sizin elinizde olmas? nas?l hissettiriyor? Buna haz?r m?s?n?z?
Bu dü?ünceye haz?r olmak hem biraz zaman hem de biraz çal??ma gerektirebilir.
Hamilelik sürecinde yoga ve pilates gibi konsantrasyon ve nefesin beraber çal??t??? bedensel egzersizler sizin de?i?en vücudunuza ve duygular?n?za odaklanman?z için harika seçimlerdir. Ruhsal ve bedensel fark?ndal?k, meditasyon ve nefes egzersizleriyle artabilir. Bunlarda sizin dü?ünen taraf?n?zdan çok içgüdülerinizi takip etmeniz için önünüze kocaman bir kap? açarlar.
Do?uma haz?rl?k kurslar? da bu süreçte anne ve babalara yepyeni ufuklar açar. Burada anneler ve özellikle babalar do?um yapan bir kad?n?n nelere ihtiyac? oldu?undan do?um pozisyonlar?na anneye yap?lacak rahatlat?c? masajlardan, do?um eyleminin fizyolojisine dair birçok bilgiler edinirler.
Do?ru bilgiyle donan?rsan?z her?ey daha kolay ve travmas?z gerçekle?ir.
Bebe?iniz sizin rahminizde bilinçli bir çaban?z olmadan büyüdü ve do?ma saati geldi?inde mucizevi bir ?ekilde do?acak.
Do?um yaparken beyninizin dü?ünen taraf?na ihtiyac?n?z yok. B?rak?n içgüdüleriniz direksiyona geçsin…

Sevgiler
Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :