O kadın nasıl doğursun

Geçenlerde kat?ld???m bir do?um sonras? bu yaz?y? yazmaya karar verdim ve kim bilir ayn? ?eyleri kaç defa daha ya?ay?p, kaç defa daha yazaca??m…
Uzun bir koridora dizilmi? sanc? odalar? ve ayn? koridorda tamda bizim odan?n kap?s?n?n çapraz?nda, kap?lar? her daim ard?na kadar aç?k olan do?umhanenin tamda kap?s?n?n dibine yerle?tirilmi? çatalda, bacaklar? ba?l? bir kad?n ç??l?k ç??l??a bebe?ini do?urmaya çal???yordu.

Her?ey so?uk, metalik eski korku filmlerindeki ameliyathaneleri ça?r??t?ran bir ortamda beyaz ???klar, hareketsizlik, çaresizlik ve hayk?r??lar…
Bir ara bulundu?um odadan ç?kt?m ve kar??mda bacaklar? ard?na kadar aç?k bir kad?n?n gözleri bir saniyeli?ine gözlerime de?di. Nedense çok utand?m, akl?mdan milyonlarca dü?ünce geçti ve o saniyenin belki binde birinde hissetti?im her?ey kalbime kaz?nd?.
 

O kad?n nas?l do?ursunO kad?n nas?l do?uracakt??Gerisini merak edenler HT Hayata…


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :