Oylarınız Doğum Meleğine

Bu y?lki Bumerang ödüllerine “En Çal??kan Blog” kategorisinden, yakla??k bir y?ld?r yazd???m blogumla bende aday oldum.
Doula e?itimime ba?lad???mda, bize verilen ödevler için internetten ara?t?rma yaparken, do?um ve sonras? ile ilgili yok denecek kadar az bilgiye ula?t?m. Var olanlarda yaz?lar? birbirlerinden kopyalam??lard?. Bende ara?t?rmalar?m? sürekli yabanc? sitelerden yapmak zorunda kald?m.
Sonra bu blogu yazma fikri ortaya ç?kt?.Neden ö?rendi?im yeni ve güncel bilgileri payla?mayay?m dedim ve geçtim bilgisayar?m?n önüne. Uzunca bir süreyi blogumu olu?turmak için harcad?m.Renkler güzel olsun, beni yans?ts?n, blogumda dola?anlar s?k?lmas?n istedim, galiba fenada olmad?.


?imdide sizin desteklerinizi bekliyorum.Yukar?daki resmi t?klayarak bloguma oy verebilirsiniz.?imdiden çooook te?ekkürler.
Sevgiler
Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :