Rutin epizyotomiden korunmanın yolları

Türkiye’de do?um yapacaksan?z % 99 rutin epizyotomi olaca??n?z gerçe?iyle yüzle?mek zorundas?n?z,ama olmama olas?l???n?zsa doktorlar?n ve annelerin konu hakk?nda bilgilenmesiyle gün geçtikçe art?yor.Peki biz kad?nlar rutin epizyo uygulamas?ndan korunmak için neler yapabiliriz?
1- Öncelikle doktor seçiminiz çok önemli.Size epizyotomi uygulanmas?n? istemiyorsan?z, hamileli?iniz ilerlemeden doktorunuzla konusun, bu müdahale hakk?ndaki dü?üncelerini ve ne s?kl?kla epizyotomi uygulad???n? sorun. Cinsel organ?m?z kesilerek do?um yapmak zorunda de?iliz !
2- Yine doktorunuzun ,?k?nma döneminde sizi yönlendirmesi çok önemli… Do?ru ve acele etmeden ?k?nmal?s?n?z. Bebe?inizin ba??, vajinan?zdan ne kadar yava? ç?karsa,y?rt?k olu?ma yada epizyotomi uygulama oran? o kadar azal?r.
3- Hareket edin!!! Do?um sanc?lar?n?z? yatarak kar??lamay?n, mümkün oldu?unca hareketli olun,daha rahat etti?iniz pozisyonlar? ke?fedin.
4- Ik?nma döneminizde yerçekiminden faydalan?n. S?rt üstü yatarak ?k?nmaktan (litotomi) kaç?n?n. Bu pozisyon epizyotomi riskini oldukça artt?r?r.

5- Yan?n?zda bir doula (do?um koçu) olmas?, hem sizi hemde e?inizi rahatlatacakt?r. Sizi her konuda yüreklendirecek, panik olman?z? engelleyip, profesyonel bilgisiyle do?umunuzun mümkün oldu?unca rahat geçmesini sa?layacakt?r. Yap?lan bir çal??mada doula deste?iyle do?um yapan annelerin epidural ihtiyac?nda % 60 ve forceps kullanma ihtiyac?nda % 40 azalma görülmü?tür. Bu iki prosedürde de epizyotomi uyguland???n? dü?ünürsek, kendinize bir doula bulman?z da epizyotomi riskinizi oldukça azaltacakt?r.
6- Hamileli?iniz boyunca Kegel egzersizi yapman?z? tavsiye ederim. Günün her saati her yerde uygulayabilece?iniz bu egzersiz hem çok kolay hemde çok önemlidir.
7- 34 ile 36. hafta itibariyle Perine masaj? uygulaman?z çok i?e yarar. Ülkemizde Eski?ehir Osmangazi Üniversitesinde,bu konuda yap?lan bir çal??mada, perineal masaj uygulanan 50 hastan?n sadece 5 tanesinde do?umda epizyotomi uygulanmas? gerekmi?tir, perineal masaj uygulanmayan 50 hastan?n ise 46 tanesine do?umda epizyotomi uygulanmam??t?r. Bu çal??maya göre perineal masaj do?umda epizyotomi kesisi uygulanmas?n? önemli oranda azaltm??t?r. (kaynak) Perineal masaj için,50 ml lik bir kar???m haz?rlayabilirsizniz. Aktardan alaca??n?z,20 ml. Avokado ya??,20 ml. Kalendula ya??, 10 ml. Üzüm çekirde?i ya??n? kar??t?r??t?r?p, perine masaj ya??n?z? kendiniz haz?rlayabilirsizniz. Saf e vitamini kapsülü de i?inize yarar ya da u?ra?mak istemezseniz, badem ya?? gibi saf bir ya? da kullanabilirsiz.(bebe ya?? kullanmay?n)
8- Ülkemizde çok yayg?n yap?lmasa da suda do?um epizyotomi oran?n? oldukça azalt?r.

Her?eyden önce kendinize güvenin, kad?nlar?n bedeni do?um yapmak için programlanm??, gerekmedikçe de d??ar?dan herhangi bir müdahaleye ihtiyac?m?z yok. Umar?m yazd?klar?m?n bir yard?m? olur :o)


Sevgilerrrrr…


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :