Yeni doğdum, yorgunum

Yeni do?dum, yorgunum. Beni hemen annenim kuca??na verin, bu dünya so?uk, benim vücut ?s?m? en iyi annemin s?cakl??? dengeler. Lütfen göbek kordonumu hemen kesme doktor, benim geldi?im dünyayla aramdaki tek ba? o, beni bu günlere getiren, büyümemi sa?layan… B?rakta bu dünyaya al??ana, akci?erlerimi kendi kendime kullanana, geldi?im uzun yolda kan?m?n bir k?sm?n? b?rakt???m plasentamdan geri alana, kadar göbek kordonumu kesme!

 


Bize dokunmay?n, acele etmeyin. Sadece üzerimi örtün, annemin ç?plak tenindeyken b?rak?n onun gözlerine bakay?m, babamla tan??ay?m. I??klar? k?s?p, bizi biraz yaln?z b?rakabilir misiniz ?
Çok uzun yoldan geldim dedim ya hemen yemek yiyemem, memeyi a?z?ma t?k??t?rman?za gerek yok, ben zaten nas?l emece?imi biliyorum, memenin kokusunu uzaklardan al?yorum.


Belki anneme bana nas?l destek olaca??n? birazc?k gösterebilirsiniz ama unutmay?n anneler bebekleri için en iyisini bilirler.
?unu da unutmay?n, dünyaya geleli çok az oldu ve ben sizin düzeninize al??ana kadar annemin sütünden ve sevgisinden ba?a bir ihtiyac?m yok. Beni annemden ay?rmay?n, benim sizin gibi kurallar?m da yok. ?stedi?im zaman sütümü emerim!


?nan?n ?u anda çok hassas?m, yeni dünyama al??maya çal???yorum.


Bana sayg?yla ho? geldin demeniz yeterli… 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :